√ Doa Zakat Fitrah dan Mal Terlengkap Baik & Benar (Arab, Latin, Gambar)

Zakat merupakan sebagian dari harta dan benda yang wajib untuk dikeluarkan terhadap orang – orang yang berhak mendapatkannya atas dasar syarat dan juga ketentuan yang ada di dalam syariat – syariat agama islam.

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban bagi umat islam yang perlu untuk dipenuhi baik yang sudah akil baligh maupun belum, baik orang yang kaya maupun bukan.

Hal ini berlaku bagi Anda selagi masih diberikan kesehatan dan keselamatan hingga pada malam hari raya idul fitri, maka Anda diwajibkan untuk segera membayar zakat fitrah jika kebutuhan pokok sehari – harinya sudah terpenuhi bahkan memiliki harta yang berlebih. Lebih lengkap untuk doa zakat fitrah dan mal.

Jika tadi sudah sedikit membahas mengenai maksud dari zakat fitrah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai maksud dari zakat mal.

Jadi, zakat mal merupakan zakat untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah dimiliki oleh individu dan diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dan disesuaikan dengan ukuran serta ketentuan yang telah ditetapkan setelah harta tersebut diserahkan hingga pada nisabnya.

Zakat mal sendiri hukumnya wajib bagi orang isam yang telah memenuhi syarat.

Tujuannya yaitu untuk membersihkan atau menyucikan diri dari harta benda yang dimiliki. Pembahasan selanjutnya mengenai doa zakat fitrah dan mal yang perlu untuk Anda ketahui.

Artikel Terkait: √ Doa Sebelum Tidur & Bangun Lengkap (Gambar, Arab, dan Artinya)

Doa Zakat Fitrah dan Mal Bagi Anda yang Belum Mengetahuinya

doa zakat fitrah dan mal

Arti zakat secara harfiah adalah menyucikan atau membersihkan diri. Zakat menurut jenisnya dibedakan menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal.

Kedua zakat ini memiliki hal yang sangat penting untuk diketahui sebagai umat islam yang sesuai dengan ketentuan atau syariat–syariat yang berlaku dengan kaidah yang ada dalam melakukan pembayaran untuk kedua zakat tersebut yang termasuk juga syarat serta ketentuannya.

Berikut ini merupakan doa – doa yang dapat Anda baca ketika akan melakukan zakat :

 1. Doa Zakat Fitrah (Arab, Latin, Terjemahan)
 2. Doa Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri

Dibawah ini merupakan doa yang dapat Anda baca ketika ingin berniat melakukan zakat untuk diri sendiri tanpa diwakilkan dengan orang lain lengkap dengan tulisan arab, latin atau bahasa Indonesia beserta terjemahannya.

Doa Zakat Fitrah Untuk Keluarga

Selanjutnya adalah doa yang digunakan ketika akan melakukan zakat fitrah untuk keluarga lengkap dengan tulisan arab, latin atau bahasa Indonesia beserta terjemahannya.

doa zakat fitrah dan mal

Doa Zakat Fitrah Untuk Anak Laki

Jika tadi sudah disampaikan mengenai doa zakat fitrah untuk diri sendiri dan juga keluarga. Selanjutnya adalah doa yang perlu Anda ucapkan ketika ingin melakukan zakat fitrah untuk anak laki–laki karena jika anak Anda masih dalam usia bayi ataupun balita atau juga mungkin belum bisa untuk membaca niat zakat fitrah, maka dapat diwakilkan oleh orang tuanya.

Berikut doanya lengkap dengan tulisan arab, latin atau bahasa Indonesia beserta terjemahannya.

Doa Zakat Fitrah Untuk Anak Perempuan

Ada laki – laki maka ada perempuan. Jika tadi merupakan doa zakat fitrah untuk anak laki – laki, maka sekarang adalah doa zakat fitrah untuk anak perempuan. Berikut doanya lengkap dengan tulisan arab, latin atau bahasa Indonesia beserta terjemahannya.

Doa Zakat Fitrah Untuk Orang Yang Diwakilkan

Lalu ketika yang akan berzakat berhalangan dan mengaharuskan untuk diwakilkan. Maka berikut ini adalah doa zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan lengkap dengan tulisan arab, latin atau bahasa Indonesia beserta terjemahannya.

doa zakat fitrah dan mal

Artikel Terkait: √ Doa Buka Puasa dan Sahur Yang Benar Terlengkap Sesuai Sunnah

Doa Menerima Zakat Fitrah Latin Dan Artinya

Selain doa yang biasa dipanjatkan oleh orang yang akan memberi zakat seperti yang sudah dibahas tadi baik doa zakat fitrah untuk diri sendiri, keluarga, anak laki – laki, anak perempuan, dan orang yang diwakilkan. Ternyata ada juga doa yang dikhususkan bagi orang yang menerima zakat.

Doa penerimaan zakat fitrah dan mal

Doa ini pada dasarnya ditujukan untuk mendoakan kepada orang yang telah memberikan zakat atau mengeluarkan zakat supaya orang yang memberi tersebut dengan dissuaikan pada kewajiban zakat diberi pahala, keberkahan dan juga diampuni dosa – dosanya oleh Allah SWT. Kita wajib menghargai kebaikan dari orang lain dan mensyukurinya.

Tata Cara Zakat Fitrah

Untuk melakukan zakat fitrah tidaklah asal atau sembarang memberi, namun ada tata cara yang perlu Anda ikuti agar dapat menjadi sah dalam melakukan zakat fitrah tersebut. Dibawah ini merupakan beberapa tata cara yang harus Anda lakukan ketika ingin melakukan zakat fitrah :

Syarat Zakat Fitrah

Berikut ini merupakan syarat – syarat zakat fitrah yang perlu Anda penuhi terlebih dahulu yaitu :

 • Beragama islam dan juga merdeka atau tidak sedang menjadi budak. Jadi orang yang memiliki agama selain agama islam maka tidak wajib untuk membayar zakat fitrah
 • Menemui dua waktu. Waktu diantara bulan Ramadhan dan juga bulan Syawal walau hanya sesaat.
 • Memiliki harta yang lebih dari pada kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari – harinya yang diperuntukkan untuk diri sendiri dan juga orang – orang yang berada di bawah tanggungannya pada hari raya dan pada malamnya.

Jika tadi merupakan syarat – syarat zakat fitrah bagi orang yang wajib untuk zakat. Maka ada beberapa juga syarat yang tidak wajib untuk zakat yaitu :

 • Orang yang sudah meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan
 • Anak yang telah lahir selepas matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan
 • Orang yang baru masuk ke agama islam selepas matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan
 • Serta tanggungan istri yang baru dinikahi selepas terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan

Orang-Orang yang Wajib Untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah

Berikut merupakan orang – orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah :

 • Semua individu yang beragama islam dan tidak termasuk ke dalam golongan mustahik atau golongan yang masuk ke dalam penerima zakat
 • Seseorang wajib untuk menanggung zakat dirinya dan juga orang yang wajib dinafkahinya
 • Anak yang telah lahir pada waktu sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan
 • Seseorang yang telah memeluk agama islam pada saat sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan
 • Seseorang yang meninggal selepas matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan

Besarnya Zakat Fitrah

Zakat fitrah memiliki ukuran yang perlu diperhatikan pada saat akan mengeluarkannya yaitu 3,5 liter atau setara dengan 2,7 kg (anjuran dari MUI adalah 3kg) dan berisi beras atau makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena kita tinggal dan berzakat di Indonesia. Lalu mengenai harga yaitu disesuaikan dengan harga pada saat akan berzakat.

Orang-Orang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Berikut ini merupakan orang – orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah :

 • Fakir atau golongan orang – orang yang hampir tidak memiliki apa – apa sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya
 • Miskin atau golongan dari orang – orang yang memiliki harta namun jumlahnya sangat sedikit dan harta tersebut tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan dasar pada hidupnya
 • Amil atau orang yang membagikan zakat ini termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat meskipun orang kaya sekalipun dan tujuannya supaya agama mereka dapat tetap terpelihara
 • Mualaf atau orang yang baru masuk dan memeluk agama islam. Mereka memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru yang dipilihnya
 • Hamba Sahaya atau seseorang yang ingin merdeka di dalam hidupnya
 • Gharimin atau orang – orang yang sedang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan catatan kebutuhan tersebut adalah halal dan mereka tidak sanggup untuk membayar hutang tersebut
 • Fisabilillah atau orang yang sedang berjuang pada jalan Allah SWT
 • Ibnu sabil atau orang – orang yang kehabisan biaya pada perjalanannya dan membutuhkan bantuan untuk segera tiba pada tujuannya.

Waktu Untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah

Mengenai waktu yang ditentukan untuk membayar zakat fitrah yaitu dibedakan berdasarkan hukumnya baik wajib, Sunnah, makruh, dan juga haram :

 • Zakat fitrah dikeluarkan wajib yang diperbolehkan pada saat dari bulan Ramadhan hingga hari akhir bulan Ramadhan
 • Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari hingga pada hari akhir bulan Ramadhan atau pada batas malam takbiran
 • Zakat fitrah Sunnah dikeluarkan pada saat selepas sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat idul fitri
 • Zakat fitrah makruh untuk dikeluarkan pada saat selepas sholat idul fitri tetapi matahari belum terbenam pada hari raya idul fitri
 • Zakat fitrah haram dikeluarkan pada saat selepas terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri

Artikel Terkait: √ Doa Masuk Kamar Mandi dan Keluar (Gambar, Arab, Latin & Artinya!)

Hukum Zakat Fitrah

Hukum dari melaksanakannya zakat fitrah adalah wajib ain yang memiliki arti yaitu wajib bagi semua umat muslim baik yang berjenis kelamin laki – laki atau perempuan, dan juga pada usia tua maupun muda.

Artikel Terkait: √ Doa Setelah Adzan Lengkap (Qomat, Jawabanya & Amalan Diantaranya)

Keutamaan Zakat Fitrah

Keutamaan zakat fitrah bagi yang menjalankan ibadah puasa maka mampu untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa serta menyempurnakan puasa yang sudah dilakukan pada saat bulan puasa satu bulan penuh. Lalu faedah atau hikmah yang lain dari melaksanakan zakat fitrah yaitu ;

 • Zakat fitrah dapat menyempurnakan keislaman bagi seorang hamba

Zakat merupakan rukun islam ke lima dan apabila seseorang melakukan hal tersebut maka keislamannya menjadi lebih sempurna karena tujuan dari kita umat islam adalah untuk menyempurnakan dari rukun islam dan rukun iman.

 • Zakat fitrah untuk keutamannya yaitu ditilik dari kemaslahatan umat

Hal ini akan menjadikan bukti bahwa Anda peduli terhadap sesama umat muslim terutama bagi seorang fakir miskin yang membutuhkan bantuan dari sesama umat. Kita sebagai manusia yang katakanlah memiliki harta yang berlebih baik harta benda maupun yang lainnya.

Artikel Terkait: √ Doa Sebelum Makan & Sesudah Lengkap (Gambar, Arab, dan Artinya)

Di atas merupakan doa zakat fitrah dan mal lengkap dengan tulisan arab, latin, dan juga terjemahannya yang dapat dibaca sesuai dengan kondisi. Kondisi tersebut dimaksudkan pada niat kita untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal untuk diri sendiri dan juga orang lain yang sudah diwakilkan kepada kita.

Jadi untuk dapat membayar zakat fitrah dan mal ini dapat untuk diwakilkan dan juga harus membaca lafal niat karena mengikuti ketentuan yang ada. Dengan Anda melaksanakan zakat fitrah berarti Anda menyempurnakan rukun islam yang ada.

Leave a Comment